Gestatsioonidiabeet (GDM)

Gestatsioonidiabeeti defineeritakse kui glükoositalumatust mitmes astmes, mis algab või diagnoositakse raseduse ajal. See definitsioon kehtib siis, kui vajalik on insuliinravi või ainult toitumisravi. Tähtis on ka see, kas pärast rasedust seisnud taastub või püsib.

Väljaanded GDM-i kohta

“Gestational Diabetes – Summary of Current Science“ (Gestatsioonidiabeet – kokkuvõte praegustest teadusteadmistest). Selle väljaande eesmärk on anda lugejale ülevaade GDM-ist nii, et eriline fookus on meditsiinilisel toitumisteraapial ja Preload Balance’il kui uutel raviviisidel, millega naise ja loote/lapse tervist on võimalik parandada nii raseduse ajal kui ka pärast. Meetod on arendusjärgus ja on ära toodud nii toimemehhanismi uuringus (toime hormoonide vabastamisele GLP-1 ja teiste poolt) kui ka Rootsis korraldatud kliiniliste toimete uuringutes.